trainingen

Trainingen

Naar levenskracht en inspiratie

In kleine groepen van maximaal 12 deelnemers geven wij met grote regelmaat inspirerende thematische trainingen met een focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling en welzijn. Deze tweedaagse trainingen worden begeleid door twee gekwalificeerde Levenskracht Coaches zodat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. In een sfeer van openheid, vertrouwen en betrokkenheid kunt u uzelf verkennen in relatie tot het thema. De groepsdynamiek zorgt voor herkenning, uitwisseling en wederzijdse inspiratie.

Al onze trainingen worden voorafgegaan door een uitgebreide intake waarin we uw persoonlijke ontwikkelingsvraag nader onderzoeken. Het is onze ervaring dat dit persoonlijke intakegesprek de effectiviteit van de training sterk verhoogt.

Ervaren professionals

De gekwalificeerde senior trainers zijn ervaren professionals die in een sfeer van betrokkenheid, respect en vertrouwen, ieder op hun eigen wijze invulling geven aan de training.
U en uw ontwikkelingsvraag staan centraal.

Werkwijze

Al onze trainingen worden voorafgegaan door een uitgebreide intake met een van de Levenskracht Coaches en tevens trainer van het programma. We bespreken uw persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en uw motivatie voor deelname. Tijdens de intake maakt u het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in uw functioneren, uw denk- en gedragspatronen en overleefstijlen.

Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 10 à 12 deelnemers. Behalve het verder uitdiepen van het LSI worden, op een ervaringsgerichte manier, (sport, spel, yoga, ontspanningsoefeningen, (stoel) massages, ademhalingsoefeningen en veel eenvoudige ervaringsgerichte oefeningen gericht op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn) de eigen patronen nader belicht en gezonde mogelijkheden geschetst. De opzet van afzonderlijke trainingsdagen geeft de mogelijkheid om in de tussenliggende periode te experimenteren en van de Levenskracht Coaches een terugkoppeling te krijgen

Aansluiting bij de natuur

Al onze trainingen worden gegeven op een prachtige en gastvrije locatie in de bossen van Lage Vuursche. Deze plek staat garant voor inspiratie vanuit natuur, rust en ruimte. Bekijk de locatie.

Trainingsaanbod