trainingen

Training

BETER WERKEN MET EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Gevoelens (h)erkennen en benutten bij jezelf en anderen

We zijn het niet zo gewend om op ons werk over gevoelens te praten en toch maken die gevoelens een heel groot deel uit van onze mogelijkheden om te presteren. Het (h)erkennen en benutten van gevoelens bij jezelf en bij andere draagt daarom sterk bij aan het verbeteren van je functioneren in je werk. Het maakt je effectiever in het gebruik van kennis en vaardigheden, besluitvaardiger en verhoogd je productiviteit en motivatie. Naast intelligentie, wat vaak gemeten wordt in IQ, is emotionele vaardigheidsontwikkeling (EQ) een essentieel onderdeel van een professionele beroepsuitoefening. Het is wetenschappelijk bewezen dat succes en werkplezier meer te maken hebben met ons EQ dan met ons IQ en bijdragen aan de verbetering onze kennis en vaardigheden op het werk. Het goede nieuws is dat we ons EQ - in tegenstelling tot het IQ - tot op grote hoogte kunnen ontwikkelen.

Werken met EQ

Emotionele Intelligentie (EQ) is de motor van alle wezenlijke verandering. EQ is het vermogen om de eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en dit vermogen te gebruiken. In deze training leren we je EQ te ontwikkelen en toe te passen in je werk. Je leert daarmee je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever en efficiënter te werken en besluitvaardiger en met meer zelfvertrouwen je werk te doen. Deze training is gericht op mensen die hun professionele ontwikkeling meer kracht willen geven door ook de emotionele kant van het menszijn te benutten in hun functioneren. Dat geldt ook voor beroepen en functies waar interactie men andere klanten, samenwerkingsteams of leveranciers plaatsvindt.

Leerdoelen

Emotionele Intelligentie heeft voor sommige mensen iets zweverigs. Het tegendeel is waar. Het is onze ervaring dat mensen die emoties (in plaats van ratio) als ingang nemen voor hun ontwikkeling in werk , effectieve en blijvende veranderingen kunnen realiseren. De training geeft dan ook concrete handvatten om be¬wust en effectief te handelen vanuit je gevoel en intuïtie op je werkplek. Aan de orde komen onder meer:

  • Wat zijn dat gevoelens en emoties, hoe hebben deze invloed op het functioneren en kunnen benutten van kennis en vaardigheden en hoe kan ik deze integreren ter verbreding van deze vakkennis en vaardigheden?
  • Wat is de functie van onze gevoelens en emoties in de werkrelatie en hoe kunnen wij hiermee werkprestaties verbeteren, zowel individueel als in teams?
  • Hoe kan ik het gebruik van mijn kennis en vaardigheden optimaliseren en krijg ik meer zelfvertrouwen op en in mijn werk door ontwikkeling van mij EQ
  • Hoe ga ik om met emoties tijdens stressvolle organisatiegebeurtenissen (zoals een reorganisatie) en hoe bereid ik mij emotioneel voor deze veranderingen (bijv. een nieuwe werkzame toekomst)?
  • Hoe geef ik effectief leiding zonder daarbij mijn empathie te verliezen
  • Hoe maak ik onderscheid tussen niet effectieve gevoelens (overleefmechanismen) en effectieve (pure) emoties?
  • Hoe kan ik communiceren vanuit kracht i.p.v. (on)macht en hoe verbreed ik hiermee mijn vaktechnisch emotioneel vocabulaire
  • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer ik dan soms? (tevens met oog op toekomstig beroep na reorganisatie).

Trainingsopzet

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreid intakegesprek (ca.2 uur) waarin je ook het LSI persoonlijkheidsprofiel opmaakt. Dit profiel geeft al direct inzicht in het eigen functioneren, je denk- en gedragspatronen en overleefstijlen. Ook bespreken we de achtergrond en motivatie van je deelname. Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen van elk twee dagdelen in een kleine groep van 10 á 12 deelnemers. Behalve het verder uitdiepen van het LSI profiel en het aanbieden van bewustwordingsmodellen zal er ook op een ervaringsgerichte manier de eigen patro¬nen nader belicht worden. Tussen de twee trainingsdagen zit een periode van ca.2 weken.

Oefeningen en muziek

Listen_on_spotify

Data

Voor de data zie de agenda.


Locatie

De training vindt plaats op het prachtige landgoed van de Drakenburg.

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl

Brochure

Download hier de brochure voor aanvullende informatie.