trainingen

Training

Stresspreventie & Vitaliteit

Balans tussen inspanning en ontspanning

Een zekere mate van uitdaging en (in)spanning is nodig om optimaal te presteren en grenzen te verleggen. Wanneer spanning te lang aanhoudt gaat dit ten koste van effectiviteit, creativiteit en vooral (werk)plezier. Door een gebrek aan energie lijkt niets meer leuk, alles wordt een 'moeten'. Uiteindelijk kan stress onze gezondheid aantasten. Het zijn niet zelden de meest gemotiveerde professionals die stress en werkdruk ervaren.

Stress in mentaal, emotioneel en fysiek opzicht

In de training Stresspreventie & Vitaliteit benaderen we stress vanuit verschillende invalshoeken: mentaal, emotioneel en fysiek. Hierdoor leert u uw eigen stresspatronen herkennen en ontdekken hoe het anders kan: effectiever, plezieriger en gezonder. Vanuit een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning.

Concrete handvatten

In de training geven we inzicht in wat stress eigenlijk is en maken we een einde aan een aantal hardnekkige mythes. Daarnaast reiken we u een breed arsenaal van technieken en vaardigheden aan om stress te herkennen, reduceren en voorkomen:

  • mentaal: bewustwording van uw specifieke stresspatronen, de werking van de adrenalinecirkel, time-out management
  • emotioneel: interventies gericht op het contact maken met gevoelens; stress en het onderdrukken van (ongewenste) gevoelens hebben veel met elkaar te maken
  • fysiek: autogene training, de ademhaling en mindfulness gericht op aandacht en ontspanning.

Werkwijze

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake met een van de Levenskracht Coaches en tevens trainer van het programma. We bespreken uw persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en uw motivatie voor deelname. Tijdens de intake maakt u het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in uw functioneren, uw denk- en gedragspatronen en overleefstijlen.

Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 10 à 12 deelnemers. Behalve het verder uitdiepen van het LSI worden, op een ervaringsgerichte manier, (sport, spel, yoga, ontspanningsoefeningen, (stoel) massages, ademhalingsoefeningen en veel eenvoudige ervaringsgerichte oefeningen gericht op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn) de eigen patronen nader belicht en gezonde mogelijkheden geschetst. De opzet van afzonderlijke trainingsdagen geeft de mogelijkheid om in de tussenliggende periode te experimenteren en van de Levenskracht Coaches een terugkoppeling te krijgen. U ontvangt een CD met thuisoefeningen, zodat de ontspanningsoefeningen in de thuis- en werksituatie zelfstandig kan worden voortgezet en geïntegreerd.

 

 

DOWNLOAD CD

 

Data

• 14 juni + 02 juli 2018
• 13 december + 20 december 2018
• 28 februari + 14 maart 2019
• 27 juni + 11 juli 2019
• 24 oktober + 31 oktober 2019

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl