trainingen

Training

Stresspreventie op het werk

Balans tussen inspanning en ontspanning

Een zekere mate van (in)spanning tijdens het werk is nodig om optimaal te presteren en grenzen te verleggen. Wanneer de spanning echter te veel wordt, gaat dit ten koste van effectiviteit, besluitvaardigheid, productiviteit en vooral werkplezier. Er ontstaat een gebrek aan energie, niets lijkt meer leuk, alles wordt ‘moeten’.

Stress in mentaal, emotioneel en fysiek opzicht

In de training Stresspreventie op het werk benaderen we stress vanuit verschillende invalshoeken: mentaal, emotioneel en fysiek. Hierdoor leer je je eigen stresspatronen herkennen en ontdekken hoe het anders kan: het maakt je effectiever in het gebruik van kennis en vaardigheden en verhoogt je productiviteit en motivatie ook met oog op je toekomstig werkzame leven. Meer ontspannen en met aandacht werken draagt daarom sterk bij aan het verbeteren van je functioneren in je werk. Het maakt je effectiever in het gebruik van kennis en vaardigheden, besluitvaardiger en verhoogt je productiviteit en motivatie.

Concrete handvatten

In de training geven we inzicht in wat stress in essentie is, hoe je het kan herkennen en vooral voorkomen. De training is concreet, informeel, brengt je met beide benen stevig op de grond en we maken een einde aan een aantal hardnekkige mythes. Daarnaast reiken we je een breed arsenaal van technieken en vaardigheden aan om stress te herkennen, reduceren en voorkomen:

  • Een dieper inzicht in stress en stresspatronen en het vooral tijdig leren her- en erkennen van stress en stresspatronen om beter, helderder en effectiever te kunnen functioneren je werk
  • Betere resultaatvorming door werken vanuit ontspanning en vitaliteit en hiermee je vakkennis en vaardigheden te verbreden en op peil houden
  • Effectiever en met meer ontspanning besluiten kunnen nemen ter verbetering van je kennis en vaardigheden op je werk
  • Effectief en alert om kunnen gaan met zaken als een re¬organisatie, hoe je bewust en vanuit ontspanning voor te bereiden op een eventueel nieuwe werkzame toekomst
  • Bewuster en met meer ontspanning kunnen werken ter verbetering van de werksfeer en werkprestaties en om de kans op uitval in de toekomst te voorkomen of te verminderen
  • Hoe verbeter ik vanuit ontspanning mijn werkprestaties zowel individueel als in teams?

Trainingsopzet

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake met één van de Levenskracht Coaches en tevens trainer van het programma. We bespreken je persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en je motivatie voor deelname. Tijdens de intake maak je het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denken gedragspatronen en overleefstijlen. Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 10 à 12 deelnemers. Je ontvangt een app met thuisoefeningen, zodat het geleerde in de werksituatie zelfstandig kan worden voortgezet en geïntegreerd.

 

 

Oefeningen en muziek

Listen_on_spotify

Data

Voor de data zie de agenda.

Locatie

De training vindt plaats op het prachtige landgoed van de Drakenburg.

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl

Brochure

Download hier de brochure voor aanvullende informatie.