trainingen

Training

Zelfkennis en zelfrealisatie

Regie nemen over leven en werk

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’ Het is onze visie dat we in staat zijn om zelf gunstige en productieve veranderingen in werk en privé aan te brengen. Zelfkennis is daarbij onontbeerlijk. Weten wie u bent en waarom u doet wat u doet, is een eerste belangrijke stap om te kunnen beslissen waar u in de toekomst naartoe wilt. Op alle levensgebieden: persoonlijk, werk en relaties. Zelfrealisatie start door beweging en verandering aan te brengen in zaken die - vaak onnodig - ‘vastzitten’. Dit bewegingsproces beïnvloedt het zelfbeeld op een gunstige manier. Zo komt een positieve spiraal op gang.

Inspiratie vanuit nieuwe ervaringen

U gaat aan de slag met een aantal interessante ervaringsgerichte uitdagingen. Hoe kijkt u vooraf tegen deze uitdaging aan? Hoe is de werkelijke ervaring? Welke hulpbronnen zet u in? En hoe kijkt u achteraf tegen deze ervaring aan? De interactie met medecursisten geeft inzicht in uw eigen gedrag, in eventuele blokkades, en geeft inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.

Concrete handvatten

In de training laten we het niet bij inzicht alleen, we maken tevens een opstap naar concrete verandering. De fases in de training zijn:

  • vergroting van zelfkennis en zelfbewustzijn door ervaringsgerichte oefeningen en interactie
  • formuleren van wensen op korte en langere termijn;
  • samenstellen van een stappenplan
  • veranderen van bestaande naar gewenste situatie m.b.v. een inspirerend model
  • ontdekken van innerlijke motivatie.

Werkwijze

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake met een van de Levenskracht Coaches en tevens trainer van het programma. We bespreken uw persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en uw motivatie voor deelname. Tijdens de intake maakt u het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in uw functioneren, uw denk- en gedragspatronen en overleefstijlen.

Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 10 à 12 deelnemers. Behalve het verder uitdiepen van het LSI worden, op een ervaringsgerichte manier, de eigen patronen nader belicht en nieuwe mogelijkheden geschetst. De opzet van afzonderlijke trainingsdagen geeft de mogelijkheid om in de tussenliggende periode te experimenteren en van de Levenskracht Coaches een terugkoppeling te krijgen.

Data

• 26 september + 03 oktober 2019
• 09 april + 23 april 2020
• 24 september + 01 oktober 2020

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl