trainingen

Training

Zelfkennis en zelfrealisatie in het werk

Regie nemen over leven en werk

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.’ Het is onze visie dat we in staat zijn om zelf gunstige en productieve veranderingen in ons werk en ons toekomstig werkbehoud aan te brengen. Zelfkennis is daarbij onontbeerlijk. Weten wie je bent en waarom je doet wat je doet, is een eerste belangrijke stap om te kunnen beslissen waar je in de toekomst naartoe wilt. Zelfrealisatie start door beweging en verandering aan te brengen in zaken die - vaak onnodig - ‘vastzitten’. Dit bewegingsproces beïnvloedt het zelfbeeld op een gunstige manier. Zo komt een positieve spiraal op gang en zal de kwaliteit van je vakkennis op peil blijven en verbeteren.

Inspiratie vanuit nieuwe ervaringen

Je gaat aan de slag met een aantal interessante ervaringsgerichte uitdagingen. Hoe kijk je vooraf tegen deze uitdaging aan? Hoe is de werkelijke ervaring? Welke hulpbronnen zet je in? En hoe kijk je achteraf tegen deze ervaring aan? De interactie met medecursisten geeft inzicht in je eigen gedrag, in eventuele blokkades, en geeft inspiratie voor nieuwe mogelijkheden.

Concrete handvatten

In de training laten we het niet bij inzicht alleen, we maken tevens een opstap naar concrete verandering. De fases in de training zijn:

  • Formuleren van wensen op korte en langere termijn in werkzame carrière
  • Het inzichtelijk maken van persoonlijke belemmeringen of blokkades die de ontwikkeling van vaardigheden op je werk in de weg staan
  • Vergroting zelfkennis en zelfbewustzijn om daarmee je vakkennis op peil te houden en/of te verbeteren
  • Formuleren van wensen op korte en langere termijn om hiermee je huidige en/of toekomstige werk te plannen en te behouden
  • Hoe kan ik het gebruik van mijn kennis en vaardigheden optimaliseren en krijg ik meer zelfvertrouwen op en in mijn werk door ontwikkeling van mijn zelfkennis
  • Ontdekken van innerlijke motivatie ter verbetering van je werkzame leven
  • Hoe kan ik mijzelf beter presenteren en waarom blokkeer ik dan soms? (tevens met oog op toekomstig beroep na reorganisatie)
  • Effectief en met zelfvertrouwen om kunnen gaan met zaken als een reorganisatie en hoe je bewust voor te bereiden op een eventueel nieuwe werkzame toekomst
  • Samenstelling concreet stappenplan ter verbetering van zelfstandigheid in je werk en ter verbreding van je vakkennis en vaardigheden.

Trainingsopzet

De training wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake met één van de Levenskracht Coaches en tevens trainer van het programma. We bespreken je persoonlijke ontwikkelingsvraag, de achtergronden hiervan en je motivatie voor deelname. Tijdens de intake maak je het LSI persoonlijkheidsprofiel van Human Synergetics ® op. Dit profiel geeft direct al inzicht in je functioneren, je denk- en gedragspatronen en overleefstijlen. Vervolgens zijn er twee afzonderlijke trainingsdagen in een kleine groep van 10 à 12 deelnemers. In deze training leren we je zelfkennis te ontwikkelen en toe te passen in je werk. Je leert daarmee je vakkennis en –vaardigheden beter te benutten, effectiever en efficiënter te werken en besluitvaardiger, met meer zelfvertrouwen en motivatie je werk te doen.

 

Oefeningen en muziek

Listen_on_spotify

Data

Voor de data zie de agenda.

Locatie

De training vindt plaats op het prachtige landgoed van de Drakenburg.

Kosten

Op aanvraag. We maken een onderscheid tussen tarieven voor organisaties en particulieren.
Het overgrote deel van onze trajecten wordt door werkgevers vergoed.

Contact/inschrijving

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 06-52 044 211 of info@doorsprong.nl

Brochure

Download hier de brochure voor aanvullende informatie.