Wie zijn wij

Wie zijn wij

Team

dOorsprong is in 2002 opgericht door Ronald Bouter. Het team bestaat inmiddels uit vier vaste gekwalificeerde Levenskracht Coaches met een verschillende (professionele) achtergrond en een eigen manier van werken. Wat ze gemeen hebben: expertise en senioriteit, bevlogenheid en integriteit, en een voortdurende persoonlijke ontwikkeling als motor van hun eigen professionele groei.

Missie organisatie

Het is onze missie om mensen te inspireren, stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk ontwikkelen betekent werken aan leven en functioneren vanuit uw oorspronkelijkheid. Dat komt ten goede aan uw eigen welzijn, professionele ontwikkeling en daarmee ook de groei van de organisatie waarin u werkt, uw relaties met anderen –en niet in de laatste plaats aan (onze) kinderen die de samenleving van morgen vorm zullen geven.

Visie organisatie

  • Persoonlijke ontwikkeling is essentieel voor een prettig en geïnspireerd functioneren in leven en werk
  • Alleen als mensen groeien kunnen organisaties en andere samenwerkings- en samenlevingsvormen als geheel groeien
  • Stagnatie in professionele ontwikkeling heeft zelden te maken met een gebrek aan kennis en kunde, maar meer met – vaak onbewuste – persoonlijke belemmeringen
  • Door deze belemmeringen en de achtergrond hiervan inzichtelijk te maken, ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei
  • Ontwikkeling betekent dat we alle aspecten van ons functioneren een gelijkwaardige plaats geven: onze gedachten, gedragingen èn gevoelens
  • Door met meer inzicht en bewustzijn in het leven te staan, komt de realisatie van persoonlijke en professionele wensen binnen handbereik
  • Onze trajecten zijn gericht op een balans tussen cognitieve, emotionele en fysieke aspecten van ons functioneren.

Vanuit deze visie doen wij een beroep op uw nieuwsgierigheid, reflectie en ambitie om te groeien in een richting die aansluit op uw oorspronkelijkheid.

Ronald Bouter Anite Jonkers Karin van de Kerkhoff